Slide One
Slide One
Full 1
Full 1

Tájékoztató MAVIR hirdetményről

Ezúton tájékoztatjuk az érintett ingatlanok tulajdonosait, hogy a MAVIR ZRt. tulajdonosi és üzemeltetési körébe tartozó Győr-Litér 400 kV-os távvezeték Pázmándfalu 0196/3, 0171/4, 0171/2, 0171/3, 0170, 0110/5, 063, 062/8, 060/3, 061/12, 050, 052/6 hrsz.-ú ingatlant érintő 31-33, 37-39, 40-41 számú oszlopai között található erdőnyiladék állapota nem felel meg a biztonsági övezetről szóló 2/2013. (I.22.) NGM rendelet előírásainak, veszélyeztetve ezzel a távvezeték biztonsági övezetében tartózkodók, illetve a távvezeték üzemének biztonságát.

A hirdetménnyel kapcsolatos további információk és teendők az alábbi linken érhetőek el.

Pázmándfalu Község Önkormányzata


Copyright © SoftwareAce Bt. Minden jog fenntartva!