Slide One
Slide One
Full 1
Full 1

Tájékoztató szociális célú tűzifa juttatásról

Tisztelt Lakosok!

A 2020. évben is lehetőség nyílik szociális célú tűzifa igények benyújtására.
A kérelmek önkormányzathoz (Pázmándfalu Község Önkormányzata 9085 Pázmándfalu, Fő u. 64.) történő benyújtására 2020. október 31. napjáig van lehetőség. Ezen határidőt követően benyújtott kérelmek elfogadására nincs lehetőség.

A támogatás feltétele:

  • az önkormányzat által rendszeresített kérelem nyomtatvány kitöltése (letölthető itt)
  • az egy háztartásban együtt élő személyek egy főre eső jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 %-át (114.000,- forint), egyszemélyes háztartás esetén szintén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 %-át (114.000,- forint), és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona,
  • fatüzelésre alkalmas fűtőberendezés megléte.

 

Pázmándfalu Község Önkormányzata


Copyright © SoftwareAce Bt. Minden jog fenntartva!