Slide One
Slide One
Full 1
Full 1

Óvodás korú gyermekek beiratkozása

HIRDETMÉNY

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a 2022/2023-as nevelési évre az

ÓVODÁS KORÚ GYERMEKEK BEIRATKOZÁSA

Pázmándfalu településen
a következő időpontokban történik:

2022. április 20-án (szerdán) 08. 00 – 16. 00 óráig
2022. április 21-én (csütörtökön) 08. 00- 15. 00 óráig


A beiratkozás helye:
Pázmándfalui Napsugár Óvoda 9085 Pázmándfalu, Fő u. 67.
A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

  • a gyermek nevére kiállított személyi azonosító (születési anyakönyvi kivonat vagy személyi igazolvány), és lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
  • a szülő nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
  • a gyermek nevére kiállított TAJ kártya.

Az óvodai nevelés a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig tart. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

Kötelező beíratni:

  1. azt a gyermeket, aki 2022. augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti és még nem rendelkezik óvodai jogviszonnyal.
  2. továbbá akik 2022. augusztus 31. napja után töltik be a 3. életévüket, (vagyis előfelvételis jelentkezők) ők is a fenti időpontban szíveskedjenek jelentkezni az óvodában.

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § a) pontja alapján szabálysértést követ el.

A felvételről az óvoda vezetője dönt, aki döntését írásban közli a szülővel. Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő huszonegyedik munkanap.
Az elutasító határozat ellen a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő a kézhezvételtől számított 15 napon belül nyújthat be fellebbezési kérelmet. A fellebbezést Pázmándfalu Község Önkormányzatához (9085 Pázmándfalu, Fő u. 64.) címezve az óvoda vezetőjénél nyújtható be.

dr. Farkas Virág sk.,
jegyző


Copyright © SoftwareAce Bt. Minden jog fenntartva!